Xarxa sistèmica per analitzar idees sobre “com és que veiem els objectes?”

Font: Jaume Jorba i Rafael Rodríguez, IESM Juan de la Cierva,1r ESO

Els alumnes han dibuixat el seu pensament sobre el camí que segueix la llum al veure el llibre. En aquesta entrada trobareu l’exemple de pregunta oberta que s’ha fet a aquests alumnes.

Per analitzar les idees que expressen es pot utilitzar aquesta xarxa sistèmica. Exemple 1r ESO:

 

IDEES COM S’EXPRESSEN
La llum viatja La llum viatja des de la làmpada al llibre que la reflecteix a l’ull
  La llum va del llibre a l’ull
  La Llum entra a l’ull directament de la làmpada
  Altres
No es refereix al camí que segueix la llum El sentit de la vista ens permet veure
  La llum de la làmpada ens permet veure
  Altres