Xarxa sistèmica per analitzar com els alumnes matematitzen l’espai

Font: Jaume Jorba i Rafael Rodríguez, IESM Juan de la Cierva,1r ESO

Els alumnes han representat la unió entre diferents poblacions.

Exemples de dibuixos d’alumnes de 1r d’ESO:

Per analitzar com matematitzen l’espai es pot utilitzar aquesta xarxa sistèmica:

No identifica línies rectes i és icònic

Identifica línies rectes, el punt interior, el camí més curt entre dos punts, però no entre punt i recta (haurien de ser perpendiculars). La representació no és icònica i utilitza relacions geomètriques.