Vídeos

Vídeos

En un món en que les formacions als centres s’estan mercantilitzant, volem compartir una sèrie de recursos (majoritàriament vídeos però també entrevistes a la premsa) per tal d’oferir la possibilitat de  configurar itineraris d’aprenentatge gratuïts per a Claustres interessats en avançar o per docents que individualment teniu ganes d’aprendre, que sou molts. Estan classificats per temes. Clicant sobre cada icona hi podeu accedir. En el cas de que algun centre decideixi emprar-los, us agraïríem un retorn a través del nostre twitter

Repensar l'avaluació

Avaluar per aprendre. Avaluació i aprenentatge, una sinergia necessària.

Avaluació en el dia a dia

L'avaluació formadora en el dia a dia del centre o de l'aula. Vídeos de formacions a centres.

Aprendre

Com aprenem? Què val la pena aprendre?

Competència científica

Com passar del context a l'acció en les activitats de l'aula.

Competència comunicativa

Llegir, escriure, pensar i dialogar, quatre dimensions i un sol procés.

Projectes i avaluació

Elements clau de l'avaluació dels projectes.

Experiències de la competència científica

Vídeos d'experiències a l'aula.

Experiències de la c. comunicativa

Vídeos d'experiències a l'aula.

Experiències d'avaluació

Vídeos d'experiències d'avaluació a l'aula.