Representacions de l’alumnat sobre com canvia l’estructura dels materials en els diferents estats

Representacions de l’alumnat sobre com canvia l’estructura dels materials en els diferents estats
Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Els infants poden arribar a representar-se com pot ser la matèria per dins si estimulem la seva imaginació. Requereix que els mestres faixin una mica de teatre. Demanar que tanquin els ulls i pensin què veurien si tinguessin unes ulleres màgiques. No és fàcil a l’inici, però poc a poc són capaços de fer-ho i és quan podran explicar els canvis que hauran observat.

Amb els més petits es pot jugar amb un titella que representa el ‘mag de la ciència’ que els dóna el ‘poder’ d’imaginar allò que no poden veure.

El Mag de la Ciència.  ‘Transmetem poders’ als nens i nenes per imaginar emprant un tub d’assaig amb purpurina.

Font: Esc. Coves d’en Cimany, Neus Garriga, I5.

Quan, per exemple, demanem a les criatures que representin com s’imaginen com canvia ‘per dins’ l’aigua segons els tres principals estats de la matèria, inicialment les seves representacions són molt diverses i sovint ja intueixen alguna de les variables que s’han de tenir en compte.

La funció autoreguladora d'una Xarxa sistèmica

 Per analitzar les idees que expressen va bé utilitzar una xarxa sistèmica, que pot ser útil (adaptant-la) per promoure que  autoavaluïn les seves produccions inicials i pensin en nous aspectes a tenir en compte en el seu dibuix per millorar-lo.

Altres preguntes per aprofundir en les propietats dels materials

Altres preguntes per aprofundir en les propietats dels materials
Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 
Per descriure materials

Com és?

Quines sensacions tens (què es nota) al fer una acció?

Quina propietat identifiquem quan fem sevir un determinat instrument?

Què passa quan apropem un imant al ferro? I a la fusta?

Com notem que hi ha aire al nostre voltant?

La llum és matèria, ‘pesa’ (té massa)?. I la calor? I l’aire? I l’aigua? ….

Quina diferència hi ha entre un cristall i un vidre?

El ferro és gris o està pintat de gris?

Per identificar materials

Com saber si és ferro o alumini?

Si té un determinat olor, gust, color…, podem saber quin material és?

Si té una determinada forma, grandària…, podem saber quin material és?

Com podem comprovar si l’aigua té la mateixa densitat que l’oli?

Com expliquem que un material s’enfonsi i, en canvi, suri un objecte fet del mateix material?

Com podem diferenciar la sal i el sucre, sense provar-los?

Quines propietats de l’aigua la fan tan útil per rentar i per què?

 Per què utilitzem cables de coure perquè circuli el corrent elèctric i no fils de plàstic?

Com podríem comprovar si tots els sòls són igualment permeables (filtren l’aigua)?

Per agrupar/classificar materials

Tal i tal material tenen el mateix … (propietat)? Com ho podem saber?

Entre diferents materials, quin és el que és més… (propietat)? Com ho poden comprovar?

En què s’assemblen el ferro i la fusta, l’aigua i l’oli, els diferents tipus de plàstic…? En què es diferencien? 

L’aigua, el gel i el vapor són el mateix material (substància) o són diferents? Com ho podem saber?

Per usos dels materials

Tal i tal material tenen el mateix … (propietat)? Com ho podem saber?

Per què utilitzem vidres per les finestres?

Quins objectes diferents es poden fer amb fusta, ferro, plàstic, ‘goma’…? 

Quines propietats té la fusta, el ferro, el plàstic, la ‘goma’… que les fa tan útils per fabricar aquest objecte? Ens podem imaginar un ganivet de plastilina, una sabata de ‘pedra’… ?

Per què els plàstics són uns materials tan útils? Quines propietats els fan útils i quines no? 

En què es semblen i es diferencien els materials?

En què es semblen i es diferencien els materials?

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí.

Els materials poden tenir una aparença similar però ser diversos. Ho reconeixem perquè tenen diferents propietats. Poden tenir el mateix color, però uns es trenquen més fàcilment, es dissolen o no en l’aigua (o amb l’oli), tenen un gust diferent, quan s’escalfen es fonen o es cremen, reaccionen químicament amb d’altres substàncies (aigua, vinagre...) i s’observen canvis de color, deprendiment de gasos..., etc.

Una experiència per treballar semblances i diferències en els materials a infantil la podem trobar explicada a l’article de la Montserrat Pedreira , on les criatures comparen propietats de materials que tots són de color blanc (sal, sucre, guix, midó -Maizena-, bicarbonat de sodi…) i també materials d’aparença terrosa (diferents tipus de sorra, argila, marró del cafè…).

Quan comproven algunes propietats, els alumnes poden deduir de quin material es tracta. En aquest exemple els alumnes dedueixen que un material de color blanc és sucre perquè a l’escalfar-lo observen canvis en el color i l’olor que permeten deduir-ho.