Què pesa més, 1kg de palla o 1kg de ferro?

<strong>Què pesa més, 1kg de palla o 1kg de ferro?</strong>
Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Una altra propietat que és important experimentar és la densitat. La massa i el volum són propietats generals, però la densitat, que és la relació entre massa i volum, és característica de cada substància pura. Com per explicar-la es necessita relacionar dues variables i, a més, tenir present que el valor és directament proporcional a la massa (a igualtat de volum, a més massa, més densitat) i, en canvi, inversament proporcional al volum (a igualtat de massa, a més volum, menys densitat), és un concepte difícil d’aprendre. 

A més, hi ha un problema relacionat amb com se’n parla en el llenguatge quotidià. D’una banda, utilitzem com a sinònim de massa la paraula pes, i de l’altra, associem l’expressió ‘més dens’ a la de ‘pesar més’. Com sovint es comença a aprendre sobre la densitat directament a nivell abstracte -aplicant la fórmula- sense ajudar a construir el concepte, la majoria de nois i noies no l’acaben d’entendre, ni saber utilitzar-lo per interpretar fets de la vida quotidiana. 

Tanmateix, podem començar a construir-lo a l’escola infantil. Podem jugar a reconèixer que hi ha materials que suren a l’aigua i d’altres que s’enfonsen. La primera explicació que donen és que els que s’enfonsen pesen més, i es pot qüestionar comparant dos objectes que pesen el mateix i, en canvi, un s’enfonsa i l’altre no. Serà el moment d’introduir noves ‘maneres de parlar’, i pensar en com expressar la propietat: el ferro és més pesant o dens que la fusta o, viceversa, la fusta és més lleugera o menys densa que el ferro. 

Experimentar amb la densitat

Els infants poden experimentar amb la densitat introduint objectes construïts amb materials diversos que tinguin el mateix volum (ideals són boles), i comprovar en quins líquids s’enfonsen i en quins no. 

Per exemple, a la imatge es veu com na llauna de la beguda amb sucre s’enfonsa a l’aigua. En canvi una que no té sucre sura perquè és menys densa. La imatge prové  d’aquest vídeo. 

Barrejar líquids de diferents densitats

O es poden barrejar líquids de diferents densitats. Vegeu el vídeo Juguem amb la densitat dels líquids (Recerca en Acció). 

Font: IESEB. Cuina I ciència.
Surar en funció de la densitat del líquid

 I més complex és comprovar que segons la densitat dels líquids i de les boles, aquestes  s’enfonsen més o menys. 

Es pot observar que un mateix objecte sura o no sura depenent de la densitat del líquid on l’introduïm. Per exemple, si a l’aigua hi afegim sal, la densitat de la dissolució és més gran, i com més sal hi posem, més densa. Per tant, que un objecte s’enfonsi o no, depèn de la relació entre la densitat del líquid i de l’objecte.

Font imatge: Biblioteques de Granollers.
L'ou que sura. Experimentet amb la densitat de l'aigua salada. Foto: Carmen Bermudo.
Com influeixen les forces?
Tresor de Recursos. Aprenent a explicar amb forces.

Una altra variable que tenir en compte amb surar o enfonsar-se és la forma de l’objecte. Tots sabem que un vaixell construït amb ferro sura, mentre que si tinguéssim compactat tot el material del que està fet, aquest s’enfonsaria. En aquest cas, per explicar el fenomen necessitem pensar en les forces que actuen. 

Consulteu aquest article per més informació: 
Garrido Espeja, Anna; Couso Lagarón, Digna. «Proposta i anàlisi d’una formació inicial de mestres de primària innovadora en ciències». Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2016, Núm. 3.  Disponible a la revista digital racó. cat. 

Com influeix la forma?
La Barcassa. Escola Banús. 2nP.

En aquest vídeo  de Tresor de Recursos es descriu com infants de 2n de primària (Escola Banús) avaluen l’informe de la recerca que han fet sobre els cossos que suren i els que s’enfonsen, tenint en compte la seva forma.