Altres exemples de preguntes per reconèixer que els materials estan formats per partícules i aprofundir en les explicacions

<strong>Altres exemples de preguntes per reconèixer que els materials estan formats per partícules i aprofundir en les explicacions</strong>
Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 
Com ens imaginem el material per dins si és que podem canviar la seva forma, trencar-lo...?
Podem trencar (esmicolar) l’oli, un perfum, una fusta, un metall, un cabell o fil...? Com?
Com de petites poden arribar a ser les parts?
Com ens l’imaginem per dins abans de trencar-lo i després?
Si els materials són diferents, les parts seran diferents? En què es diferenciaran?
Què pensem que passa a les “parts” del material quan el trenquem, l’esmicolem, el barregem amb aigua, l’escalfem...
Com es ‘trenca’ un material amb l’aigua?
On estan les parts de la sal /sucre quan s’han dissolt a l’aigua?
El foc pot ‘trencar’ un material? Com ho fa? Com ens imaginem què els hi passa a les parts?
Com ens imaginem l’aire per dins (les seves parts) abans i després de comprimir-lo amb una xeringa? Quan estaran més juntes les ‘parts'? Hauran canviat de forma o de grandària o senzillament s’apropen o es separen?
Com podem dibuixar o representar què passa en tots aquest casos?
Com ens imaginem les parts de l’aigua quan està en estat sòlid (gel), estat líquid o estat gasós? Com estan distribuïdes en l’espai? Estaran ordenades o desordenades?
Podem representar-ho amb un dibuix? I amb el nostre cos?
En un vidre, les seves partícules estaran distribuïdes de manera més semblant a com en un cristall o com en un líquid? Com ho podem saber observant un cristall o un vidre?
Què creus que passarà amb les ‘parts’ d’un material quan li donem energia (escalfem)? –l’aigua, l’aire, un metall...-.
Quan ‘tens molta energia’, et pots moure més?