Informes d’autoavaluació per famílies (Segon trimestre)

Informes d’autoavaluació per famílies (Segon trimestre)

Neus Sanmartí i Teresa Pigrau

Quan ha avançat el curs, és de preveure que l’alumnat hagi participat en processos d’autoregulació, de manera que pot tenir criteris per avaluar-se i per argumentar punts forts del seu aprenentatge i d’altres que es podrien millorar. És important que la seva mirada la pugui compartir amb els seus familiars i, juntament amb el tutor o tutora, puguin prendre decisions per avançar. Per tant, té tot el sentit que aquest informe de progrés el pugui fer el mateix alumne i que els docents i els familiars hi afegeixin els seus arguments i propostes. 

Està comprovat que l’alumnat pot elaborar, en aquest moment del curs, un informe que reflecteixi els seus aprenentatges —fins i tot des de 1r curs de Primària—.  La metareflexió que se’ls demana que facin té una finalitat formadora i es fonamenta en dades que s’hauran recollit. 

Els alumnes comuniquen a les famílies la seva autoavaluació utilitzant....
Portafolis o carpeta d'aprenentatge

Cliqueu sobre la imatge per més informació i exemples. Font imatge: Núria Alart.

Criteris proposats per ells mateixos (exemple primària)

Cliqueu per més informació. Font imatge: Esperança Anglada i Llucia Mascaró.

Criteris proposats per ells mateixos (exemple institut escola)

Cliqueu per més informació. Font imatge: IE Sant Jordi, Navàs.

Aprenentatges en el marc d'una unitat didàctica o projecte

Cliqueu sobre la imatge per més informació i exemples.

Procés de triangulació -alumnes, docents i família-

Cliqueu sobre la imatge per més informació i exemples.

Diana

Cliqueu per més informació i exemples. Font imatge: Mercè Mas.