Rúbriques sobre habilitats cognitivolingüístiques consensuades pel professorat d’un institut

Rúbriques sobre habilitats cognitivolingüístiques consensuades pel professorat d’un institut

L’Institut Badia del Vallès, per millorar l’expressió escrita dels seus alumnes,  va promoure un pla per consensuar amb tot el professorat bases d’orientació i rúbriques de diferents tipologies textuals, a aplicar per tot el professorat del centre.

El procés d’elaboració va ser el següent:

Una comissió va elaborar uns esborranys. Aquests es van discutir en el marc de tots els departaments, per tal de reconèixer si podien ser útils per aplicar-los a l’avaluació de textos de ciències, matemàtiques, socials…, i plantejar esmenes si es creia necessari.

Una vegada consensuats a nivell de centre, cada equip de docents d’un nivell va seleccionar el tipus de text que treballaria a fons a les seves classes (diferents segons els cursos).

 

Un dels professors (preferiblement, que no fos el de llengua per tal que els alumnes percebessin la seva funció transversal), va compartir i consensuar la rúbrica amb l’alumnat d’un curs. D’ aquesta manera es va re-redactar a partir d’un exemple relacionat amb el tema que s’estava treballant, incorporant les paraules i expressions que utilitzaven els alumnes.

Una vegada consensuada, tot l’alumnat i el professorat del curs la va aplicar a l’anàlisi dels textos elaborats d’aquesta tipologia.

Actualment seria convenient revisar alguns aspectes de les rúbriques dissenyades, ja que el nivell novell, tal com està definit, més bé correspon a un nivell 0. 

Descripció (1r ESO)

Rúbrica per a 1r d´ESO

Definició (1r ESO)

Rúbrica per a 1r d´ESO

Narració (2n ESO)

Rúbrica per a 2n d´ESO

Instruccions (2n ESO)

Rúbrica per a 2n d´ESO

Justificació (3r ESO)

Rúbrica per a 3r d´ESO

Argumentació (4t ESO)

Rúbrica per a 4t d´ESO

Per més informació:

  1. Tomás, C., Gres, N., & Sanmartí, N. (2013). Un proceso de cambio que se extiende. Cuadernos de Pedagogía, 431, 60–63.
  2. Charo Tomás (2014). Prezi. Tipologies textuals i rúbriques. 
  3. Si voleu consultar el document en format drive el trobareu aquí.