Rúbriques

Rúbriques

Dins aquest apartat hi trobareu un recull de les diferents entrades on es mencionen les rúbriques. Està classificat per competències per facilitar l’aplicació. Les icones de la primera columna indiquen el format (blog, vídeo, pdf…) i el text de la tercera columna,  el nivell educatiu (si és pertinent).  

Què són i com es fan?
Rúbriques de la competència científica
Rúbriques de la competència comunicativa

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

El professorat de l’escola Banús, de Santa Coloma de Gramenet, va elaborar una rúbrica al llarg de tot un curs, aplicable per avaluar aquest aprenentatge a tots els cicles.