Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

Rúbrica per avaluar la resolució de problemes consensuada pel professorat d’una escola

El professorat de l’escola Banús, de Santa Coloma de Gramenet, va elaborar una rúbrica aplicable per avaluar aquest aprenentatge a tots els cicles. Durant un curs van compartir exemples de resolució de problemes dels alumnes i van acordar si hi havia coincidència en el què entenien per a cada nivell. A final de curs van elaborar un document amb exemples clau dels diferents cicles segons els nivells de qualitat.

A continuació es mostra la rúbrica i uns exemples de l’aplicació d’un criteri de realització a l’anàlisi del treball d’uns alumnes valorats amb un nivell de qualitat expert (3).

Tot i que aquesta és una rúbrica de referència pel procés compartit en Claustre, s’ha de tenir en compte que el nivell novell s’hauria de revisar per tal de substituir les expressions tipus: “no fa, no pot, no sap” per alguna acció positiva, la primera necessària per iniciar un camí d’avanç, per exemple: “amb ajuda d´un company ha aconseguit…”

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de qualitat
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

ANALITZA LA INFORMACIÓ REFERENT A LA SITUACIÓ-PROBLEMA.

Exemples. Nivell aprenent

REPRESENTA LA SITUACIÓ PROBLEMA. 

DESENVOLUPA ESTRATÈGIES EXPLÍCITES DE RESOLUCIÓ I LES JUSTIFICA.

COMUNICA LA SOLUCIÓ CORRECTA

SUPERVISA EL PROCÉS DE RESOLUCIÓ I EL RESULTAT. 

En aquest enllaç us podeu descarregar la rúbrica completa de l’Escola Banús, que conté els exemples d’aula relacionats amb cadascun dels criteris de realització.