Rúbrica general per avaluar la dimensió d’actuació de la competència científica

Neus Sanmartí. Teresa Pigrau

Resolució de problemes i presa de decisions d'actuació responsable, fonamentades en el coneixement científic, a nivell personal, social i global.

Capacitats

Criteris de realització
 
Criteris de resultats
Nivell Expert

(excel·lent, molt ben fet i desenvolupat)

Nivell Avançat

(notable, força bé, en procés…)

Nivell Aprenent

(està començant, regular…)

Nivell Novell

(si té ajuda pot fer les tasques, li cal ajuda)

Actuar per afavorir un estil de vida saludable

Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor de la salut (la condició física, mental i emocional, en l’alimentació, la sexualitat, la no drogadicció…) i demostra consciència de les conseqüències dels comportaments individuals i col·lectius.

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après, per tal d’assolir benestar físic, mental, emocional, social i sexual.

Actuar per promoure un ús sostenible dels recursos del medi

Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor d’un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectius, estris…, obtignuts a partir de l’activitat humana i demostra consciència de les conseqüències de les accions individuals i col·lectives a nivell local i global.

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après i principis com equitat, incertesa, precaució, cultura del temps lent…, reconeixent que els canvis tecnològics no són incompatibles amb una actuació senseible en el medi.

Actuar fent un ús responsable dels avenços científics i els recursos tecnològics

Mostra predisposició personal per planificar i aplicar solucions tecnològiques i pren mesures per fer un ús responsable i amb seguretat dels avenços científics i dels recursos tecnològics

Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el coneixement científic après per tal de contribuir a la seguretat personal i a la dels altres i a la millora de les condicions de vida i de treball

Gestiona els recursos que ofereixen les TIC tenint en compte la seva idoneïtat i les normes de seguretat, i valora la necessitat de controlar el temps destinat al seu ús i el seu poder d’adicció

Descarrega't la rúbrica en PDF

Clica sobre la imatge si la vols descarregar