Riscos i oportunitats associats als llamps

Riscos i oportunitats associats als llamps

Julià Hinojosa, Víctor López. 
Perill directe

Aquests llamps poden impactar en les proximitats del volcà i per tant són tan perillosos com els d’una tempesta normal.

Perill indirecte per generació de gasos contaminants

Els llamps en l’ambient creat pel volcà (materials expulsats) són fonts de gasos nocius per a la salut, com els òxids de nitrogen (NOx) i l’ozó (O3).

Oportunitat per la generació de vida

Milers de milions d'anys enrere, l'activitat volcànica del planeta era molt més gran que actualment. Per això, és segur que els llamps volcànics eren un fenomen molt habitual i gairebé continu. Experiments de laboratori i models per ordinador han intentat simular aquestes condicions i, efectivament, s'ha trobat que les descàrregues elèctriques d'origen volcànic són font d'algunes de les molècules necessàries per explicar com s'ha iniciat la vida.