Resum d’idees clau sobre l’estructura dels materials i la matèria

Resum d’idees clau sobre l’estructura dels materials i la matèria

Teresa Pigrau, Neus Sanmartí