Recollir dades amb instruments

Les dades per avaluar també s’obtenen amb instruments, que poden ser molt diversos. Aquest tipus de dades possibiliten retornar a elles quan calgui. És important que aquests instruments de recollida de dades siguin molt variats i útils per identificar el pensament, maneres de fer i de comunicar, actituds i sentiments de cada aprenent, i que tinguin en compte la diversitat en les maneres d’expressar-se de l’alumnat. Tenim a l’abast molts instruments a utilitzar tant per part dels docents com de l’alumnat.

Alguns exemples d’instruments de recollida de dades per a l’avaluació són:

TAULES

També es poden recollir dades fins i tot més enllà de l’aula i de l’escola (en activitats extra-escolars, d’esplai, familiars…).