Què he après?

Què he après?

Montse Torrella, I5, Escola Tecnos. Conxita Márquez

El projecte es va iniciar amb una avaluació. Els alumnes van fer un dibuix per expressar els seus esquemes previs en relació als volcans (d’on venen els materials que surten dels volcans?), tal com es veu en aquest enllaç (cliqueu). A partir  dels dibuixos, la mestra va analitzar com s’hi reflectia el pensament infantil, i els va classificar en 5 nivells. 

En aquests moments, un cop finalitzat el projecte, la mestra els demana tornar fer (de manera individual) el dibuix inicial, amb la mateixa pregunta (d’on venen els materials que surten dels volcans?) per tal de poder-lo comparar amb el primer i esbrinar així com han evolucionat el pensament individual I l’aprenentatge col·lectiu.

Seguidament podeu veure la comparació dels dibuixos inicials i finals dels infants, ordenats en funció del nivell de pensament assolit al final. 


Nivell 6

Venen de dins. 

Dibuixa les capes de la Terra.

Parla de les plaques tectoniques.  

Nivell 5

Venen de dins. 

Dibuixa l’interior del volcà de manera precisa (xemeneia, dipòsit de lava).

 També les colades de lava que surten del volcà.

Planteja l’origen profund de la lava

 Nivell 4

Venen de dins. 

Dibuixa l’interior del volcà de manera precisa (xemeneia, dipòsit de lava).

 També les colades de lava que surten del volcà.

Es poden incloure o no algunes explicacions de perquè el volcà explota.

 Nivell 3

Venen de dins. 

Dibuixa l’interior del volcà amb lava i/o roques, i/o fum. I es mostra com la lava, les pedres surten del volcà.

S’inclou l’explicació “la lava, les pedres, el fum surten perquè el volcà explota i es destapa

 Nivell 2

Venen de dins. 

Dibuixa l’interior del volcà amb lava i/o roques, i/o fum. I es descriu com la lava, les pedres surten del volcà.

No s’inclou cap explicació.

 Nivell 1

Venen de fora. 

Es dibuixa l’aspecte exterior del volcà de manera poc precisa.

La lava, les pedres volcàniques, els fums surten del volcà i es mostren els seus efectes (cases destruïdes, peixos morts…).

Evolució del pensament del grup classe

Una vegada analitzada l’evolució de l’aprenentatge individual, la mestra va comparar les mateixes dades a nivell grupal. Al següent gràfic podeu observar la comparativa desembre (inici)- abril (final).