Què ensenyar?

Què ensenyar?

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí

 

El disseny d’una UD també comporta prendre decisions sobre “què ensenyar” o continguts. Aquests continguts s’han de relacionar amb l’objectiu competencial general (disposar d’arguments per justificar actuacions), i ha de ser central o clau en la construcció del pensament científic de l’alumnat.

 


Comporta treballar poques però grans idees o models teòrics generals que es puguin aplicar per interpretar situacions ben diverses. I, en el marc del procés d’apropiació de les idees també caldrà aprendre sobre com es genera la ciència (la seva metodologia) i els valors, actituds i emocions associats al nou coneixement i a l’actuació.