Disseny didàctic i avaluació

Disseny didàctic i avaluació

Seqüència d'activitats

Fase d'exploració

Fase de construcció de coneixements

Fases d'estructuració i aplicació

Comunicació pública a través de productes