Disseny didàctic i avaluació

Disseny didàctic i avaluació

Dins aquest apartat s’hi troba un recull de les diferents entrades que fan referència a la seqüència d’activitats. La seqüència, orientada a una progressió del coneixement, està pensada per facilitar la construcció de noves idees a partir de l’indagació i la modelització. Un procés en el qual l’avaluació forma part de l’aprenentatge. La seqüència es pot referir tant a una activitat (nivell micro de la programació) com a un procés complet (nivell macro).

Seqüència d'activitats

Fase d'exploració

Fase de construcció de coneixements

Fase d'estructuració

Fase d'aplicació

Comunicació pública a través de productes

Avaluació per part de l'equip docent