Planificar una exposició oral

Convé començar per avaluar la planificació que es fa, com es prepara, i també caldrà recollir-ne dades. Es pot fer a partir d’una taula o d’un resum amb format de text instructiu, de manera que possibiliti analitzar com es va preparant i prendre decisions abans de realitzar-la (figura 4). Sabem que val més curar-se en salut i, si només s’avaluen els resultats, els alumnes tendeixen a fer l’exposició sense planificar-la i, per tant, sense anticipar possibles millores a introduir.