Per a què ensenyar?

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí

Projecte de primària. Què podem fer per salvar el bosc? Teresa Pigrau.

En el moment actual, la finalitat o “per a què” es relaciona, com s’ha dit, amb la visió competencial del currículum, és a dir, amb el desenvolupament de la capacitat per actuar en un context socialment rellevant i aplicant coneixements significatius. Per tant la finalitat de l’ensenyament de les ciències va més enllà de només recordar, identificar o definir, ja que l’alumnat haurà de posicionar-se en situacions concretes a partir de mobilitzar de manera interrelacionada sabers ben diversos.


Aquest “per a què” ens marca l’objectiu o competència científica global que es voldria que l’alumnat assolís a partir de la realització de diferents activitats d’aprenentatge, i es relaciona amb la presa de decisions, l’anàlisi crítica, l’argumentació, l’avaluació i, en general, l’actuació en el marc de contextos o situacions sovint socialment controvertides (d’educació ambiental, per a la salut, tecnològiques i de ciutadania en general). També cal remarcar que l’objectiu d’aprenentatge ha d’incloure la transferència de coneixements, per tal que l’alumnat sigui capaç d’actuar en d’altres situacions diferents de les analitzades en el context seleccionat per a aprendre.