Passos previs per elaborar una Base d’Orientació (expressió oral)

Passos previs per elaborar una Base d’Orientació (expressió oral)

Segurament estaríem d’acord que una bona exposició oral requereix, des d’un bon inici, d’una introducció que ‘enganxi’ i motivi. No és ni molt menys una condició suficient, però és necessària. Recordo que, quan vaig haver de començar a fer conferències (i superar els nervis i inseguretat que comporta), un company em va recomanar: prepara’t molt bé l’inici, memoritza la primera frase, busca que desperti l’interès pensant en el públic…, la resta ja veuràs que fluirà, si les idees que vols comunicar són bones i les coneixes bé.

Per tant, podríem fer una planificació de centre per determinar en quin moment del desenvolupament de la competència global ens proposem aquest aprenentatge més específic. Com començaríem?

Gravar el punt de partida

Primer gravaríem el punt de partida sobre com iniciem una exposició (no caldria tota l’exposició)

Acordar criteris

La gravació ens servirà per poder comprovar què hauríem de millorar i, també, quant hem millorat. Després de veure diferents gravacions, parlaríem sobre si l’inici d’algun company o companya ens ha agradat i possibles criteris per decidir-ho (figura 1). Compartiríem l’objectiu, tot argumentant per què és important pensar bé com comencem una exposició oral. Estem, per tant, avaluant (no qualificant!) aspectes de la nostra competència inicial, tot començat a reconèixer l’objectiu i la seva rellevància.

Figura 1: Per parelles, dos alumnes identifiquen aspectes que consideren importants de l’exposició del company (no específicament de la introducció). Font: Meritxell Parés.
Analitzar models

Possiblement visualitzaríem exemples de bones introduccions que podem trobar a Internet i aniríem deduint criteris que les caracteritzen, tot relacionant-los amb els que hem deduït en analitzar les nostres exposicions inicials. Justificaríem les raons que els validen com idonis, tenint present que no hi ha una sola manera de fer-ho, i que si sempre es comença igual, tampoc és una bona opció. Segurament acordarem:

  •  La importància de començar dient de què es parlarà i per què és important o interessant el tema, i millor si es fa a partir d’una pregunta, una anècdota o una citació per tal d’enganxar el públic.
  • També discutiríem si hem de memoritzar la primera frase, si hem de respirar a fons abans de començar, si hem d’assajar, el temps que hi dedicaríem.
  • I com utilitzaríem algun tipus de suport escrit per no oblidar-nos de les idees importants, entre d’altres aspectes a tenir en compte.