Model per interpretar sistemes geològics

Model per interpretar sistemes geològics

Conxita Màrquez. Teresa Pigrau. Neus Sanmartí

En aquest apartat es recull una proposta orientativa de programació al voltant de l’estudi dels fenòmens geològics a l’etapa d’infantil i primària. És una proposta exhaustiva per tal que l’escola pugui decidir com distribueix els continguts al llarg dels cicles i cursos, i de manera que cada mestre pugui escollir els que treballa i a quin nivell d’aprofundiment en funció de l’etapa i de les característiques i interessos del seu alumnat.