Material i propietats

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí 

Idees per treballar

Les idees bàsiques per treballar

Idees per revisar

Les idees habituals de l'alumnat per revisar

Dins aquest apartat els títols tramats en color es corresponen amb les  IDEES PER TREBALLAR, mentre que la seva descripció detallada fa referència a les IDEES HABITUALS DE L’ALUMNAT A REVISAR. A la part inferior hi trobareu exemples de bones preguntes. 

Els materials tenen propietats intensives i extensives

En tot material es poden observar i identificar dos grans tipus de propietats:

  • Propietats característiques o intensives: depenen del material però no de la seva quantitat (cada substància pura les té diferents d’altres i la caracteritzen). Aquestes propietats es mantenen quan el trenquem, l’esmicolem, fem barreges…: gust, color, olor, densitat, duresa, mal·leabilitat, solubilitat, conductivitat del calor o elèctrica, reactivitat química,  grau d’acidesa, estat a una temperatura determinada…

  • Propietats no característiques o extensives: no depenen del material però sí de la quantitat de matèria: massa i volum (dos materials diferents poden tenir la mateixa massa o volum i un mateix material pot tenir diferent massa i volum).

No cal encara diferenciar entre material i matèria

En aquestes edats no cal entrar en diferenciar entre material i matèria. Es diu que l’Univers està constituït de matèria i energia, i s’oposa la idea de matèria a la “d’esperit” (una de les dificultats dels alumnes -i històriques- és reconèixer que la llum i la ‘calor’ no són matèria sinó formes diferents de manifestar-se l’energia, tot i que en sentit estricte l’energia està formada per fotons -un tipus de partícules-)

Definim què és una substància

També cal tenir en compte que sovint s’utilitza la paraula substància com a sinònim de material. Considerem que seria preferible utilitzar el concepte de substància per als materials purs, mentre que material seria un terme més ampli, ja que inclouria les substàncies i les mescles.

Els conceptes els construïm realitzant accions sobre els materials

El concepte de matèria i les seves propietats es va construint a partir de l’aplicació d’accions sobre els materials: trencar, esmicolar, ratllar, vessar, transferir, bufar, aspirar, barrejar, escalfar, atreure amb un imant… Si costa de ratllar diem que és dur, si li podem donar forma sense que es trenqui diem que és mal·leable, si se’n va al fons de l’aigua d’un got és que és més dens que l’aigua, si es ‘trenca’ amb l’aigua és soluble i la mescla queda transparent, si ‘pica’ a la llegua és àcid…

"Bones" preguntes

Possibles bones preguntes que ajudin a la construcció d'aquestes idees

Preguntes per descriure els materials
Què comprovem al fer-lo servir?

Com és? Quines sensacions tens (què es nota) al fer una acció? Què comprovem al fer sevir un instrument? Què passa a l’apropar un imant al ferro? I a la fusta?

L'aire pesa? I la calor? i l'aigua?

Com notem que hi ha aire al nostre voltant? La llum és matèria, pesa? I la calor? I l’aire? I l’aigua? Quina diferència hi ha entre un cristall i un vidre? El ferro és gris o està pintat de gris?

Preguntes per identificar materials per les seves propietats

Com saber si és ferro o alumini? Si té una determinada olor, gust, color..., podem saber quin material és? Si té una determinada forma, grandària.., podem saber quin material és? Té la mateixa densitat l’aigua que l’oli? Com ho podem saber? Sura o no en aigua? Es dissol o no...? Com podem diferenciar la sal i el sucre, sense provar-los? Quines propietats de l’aigua la fan tan útil per rentar? Per què utilitzem cables de coure perquè circuli el corrent elèctric i no fils de plàstic? Tots els sòls són igualment permeables (filtren l’aigua)? Com ho podríem comprovar?

Preguntes per agrupar materials
Preguntes per agrupar materials:

Aquest i aquest altre material tenen el mateix … (propietat)? Com ho podem saber?

Entre diferents materials, quin és el que és més … (propietat)? Com ho podem comprovar?

En què s’assemblen el ferro i la fusta, l’aigua i l’oli, els diferents tipus de plàstic…? En què es diferencien?

L’aigua, el gel i el vapor són el mateix material (substància) o són diferents? Com ho podem saber?