Mapes de pensament

Mapes de pensament

També anomenats ‘visual thinking’ o ‘relatogrames’. Un mapa de pensament adopta recursos visuals ben diversos per expressar coneixements, pensaments i emocions. L’avantatge és que possibilita transmetre idees complexes de manera ràpida i eficaç.

Consisteix en crear una narració no lineal al voltant d’una idea o d’un procés d’aprenentatge, utilitzant dibuixos simples combinats amb textos. No es tracta de fer un dibuix o una il·lustració, sinó que s’orienta a comunicar processos de pensament relacionats amb la producció de coneixement.

Exemples de mapes de pensament i dels seus usos:

A l’escola @fontdelroure empren els mapes de pensament col·lectius, per a organitzar i recordar tot allò que van treballant al llarg d’un projecte, de manera que esdevenen una xarxa visual de coneixements.

Mapa de pensament sobre Com imagino que seré quan sigui gran. 1r ESO. Institut Antoni Maura. Palma de Mallorca. Formadora: Neus Sanmartí

Mapa de pensament elaborat per un alumne al voltant dels conceptes de percentatge i proporcionalitat.

 

Mapes de pensament elaborats per diferents alumnes d’un mateix grup-classe  per resumir les normes d’accentuació