Mapes de pensament

Mapes de pensament

També anomenats ‘visual thinking’ o ‘relatogrames’. Un mapa de pensament adopta recursos visuals ben diversos per expressar coneixements, pensaments i emocions. L’avantatge és que possibilita transmetre idees complexes de manera ràpida i eficaç.

Consisteix en crear una narració no lineal al voltant d’una idea o d’un procés d’aprenentatge, utilitzant dibuixos simples combinats amb textos. No es tracta de fer un dibuix o una il·lustració, sinó que s’orienta a comunicar processos de pensament relacionats amb la producció de coneixement.

Exemples de mapes de pensament i dels seus usos:

Mapa de pensament elaborat per un alumne al voltant dels conceptes de percentatge i proporcionalitat.

Mapes de pensament elaborats per diferents alumnes d’un mateix grup-classe  per resumir les normes d’accentuació