Mapes conceptuals per resumir les idees clau al voltant de la representació de fenòmens causals.

Font: Rafael Rodriguez. IESM Juan de la Cierva, 2n ESO

Aquests mapes estan elaborats per alumnes d’una mateixa classe. Els alumnes poden avaluar la producció d’algun company, reconèixer els aspectes que estan ben tractats i suggerir possibles millores. A partir d’aquesta coavaluació, normalment identifiquen aspectes que poden millorar de la pròpia producció. Es pot constatar la diversitat de representacions.