Mapa conceptual elaborat per tots els alumnes d’un grup-classe a partir del treball en grups d’experts

Font: Victòria Ibáñez. IESM J.M. Zafra. 3r ESO

Cada expert en un tema, explica al seu equip què ha après o sap del tema. A partir de l’explicació, l’equip construeix una mapa conceptual que recull les aportacions de cadascun dels seus companys ‘experts’ -que complementen amb les idees que creuen adients.

En aquesta foto s’observa el mapa fet per un dels equips, molt ampli i per mostrar a la resta de la classe. Després comparen les produccions dels diferents equips i fan propostes dels aspectes que millorarien del propi.