Com és un volcà per dins i per fora?

Com és un volcà per dins i per fora?

Conxita Márquez, Teresa Pigrau i Neus Sanmartí. 

Els volcans donen lloc a canvis sobtats en el paisatge. Al llarg de la història, l’origen dels volcans s’ha explicat amb diferents teories que habitualment coincideixen amb explicacions que donen els infants. La visió científica actual no és intuïtiva i, per tant, requereix plantejar tot un procés de reconstrucció de les idees prèvies.

Inicialment els infants es representen un volcà com una muntanya. Un pas important és que ja pensin que del volcà en surten materials. I un nivell de representació més avançat és quan ja comencen a imaginar que hi ha d’haver un dipòsit dels materials calents i un conducte pel qual poden sortir aquest materials a l’exterior.

Una idea força comuna entre els infants més petits és que l’origen dels volcans és extern, que són provocats per impactes de meteorits i, per tant, no pensen en una possible estructura interior.

Les parts d’un volcà que a l’etapa de primària serà important que els infants identifiquin i diferenciïn són :

Cambra magmàtica: magatzem intern on s’acumula el magma (en el cas del volcà Cumbre Vieja està entre 6 i 8 Km de fondària). La cambra magmàtica és un reservori de magma que prové de parts més profundes  de la Terra.

Xemeneia: també anomenada conducte de sortida. És la fractura a través de la qual surt el magma a l’exterior.

Con volcànic: elevació del terreny formada pels materials emesos del volcà.

Cràter: petita depressió situada al vèrtex del con volcànic amb forma de con invertit. Quan té un gran diàmetre passa a anomenar-se caldera. 

Com ens imaginem d'on venen els materials que surten dels volcans?
Volcà.​ La lava está a punt de destruir l’arbre.​ S’ha trencat el forat, per això surt la lava que sempre hi és.​
Hi ha xispes​. Està molt calent i surt fum​. El volcà está ple de pedres que fan més lava​. Aquí no hi ha ningú​. Pedres caient que s’están refredant​.
Una xemeneia amb lava.​ Baixen pedres i es crema la casa.​
El volcà té el forat tapat i es treu la tapa amb la lava.​ La lava es fa aquí baix.​ La lava s’acumula i quan n’hi ha molta surt. Ve de més a baix. Quan está ple, puja cap a dalt.​ La lava surt del magma.​ Roca calenta.​ Terra.

Font: Dibuixos fets per alumnes d’I5, Montse Torrella. Esc. Tecnos (Terrassa)

Exploració dels nivells de representació d'un volcà

Nivells de representació de l’estructura d’un volcà quan es demana: “Dibuixa un volcà tal com l’imagines i indica en el dibuix d’on poden venir els productes que expulsa” (Grup ICE UAB de Ciències Infantil i Primària)

Quines diferències hi ha entre un volcà i una muntanya?

Ens podríem preguntar com seria el naixement d’un volcà. Al començament no hi hauria cap muntanya en forma de con perquè és el magma que hi ha a l’interior de la terra el que  a mesura que va sortint va formant la muntanya en forma més o menys cònica que tots associem a un volcà.


Experiència d’Esther González.1r d’ESO. Institut Ca n’Oriac. Sabadell.