L’aigua neteja tot tipus de taques? En quines condicions neteja millor? 

L’aigua neteja tot tipus de taques? En quines condicions neteja millor? 

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Una pregunta que ajuda a contextualitzar l’aprenentatge sobre l’aigua com a dissolvent és plantejar com treure les taques que habitualment embruten la roba. Es poden tacar 12 trossos petits de roba de cotó blanc, 3 amb oli, 3 amb carbó, 3 amb tinta i 3 amb fang, i situar-los, un darrera l’altre, en tres recipients. Les variables a tenir en compte són: afegint detergent o no, i amb aigua calenta o freda (i també si es frega o no). 

Experimentem

Clica sobre la taula per baixar-te o imprimir la proposta d’experimentació. 

Per completar l'activitat es pot consultar aquest material (clicar sobre la imatge)

A continuació es recullen alguns exemples de respostes diverses donades per alumnes de CM, que possibiliten comparar-les i que la conversa sigui molt interessant. Al mateix temps es poden revisar idees alternatives i les formes d’expressar-les, i pot ser una oportunitat per parlar de la importància d’intentar no tacar-nos i així no necessitar sabons o detergents, que contaminen les aigües.

Es pot demanar fer un informe (o també conversar), i preguntar quin seria l’objectiu de la recerca que s’ha fet, quins són els resultats i com s’interpreten. 

En relació a l'objectiu

(Recordem que és important que les criatures identifiquin l’objectiu d’aprenentatge de les tasques que fan, atès que és una condició perquè l’aprenentatge sigui significatiu):

“Arribar a entendre perquè unes vegades l'aigua renta millor;

Comprovar en quines condicions l'aigua neteja millor;

Saber si l’aigua neteja tot tipus de taques;

Saber quan l'aigua neteja millor la roba;

Dissenyar un experiment per saber de quina manera d’aigua renta millor;

Descobrir i comprovar en quines condicions neteja millor l'aigua.”

En relació als resultats

Es refereixen a variables que poden influir:

“Quan rentem amb aigua calenta, detergent i fregant, la brutícia es dissol;

L'aigua calenta no neteja millor que l'aigua a temperatura ambient, però sí que influeixen les altres condicions;

No influeix ni la temperatura de l'aigua, ni afegir detergent.

Sí que influeix el fregar; Influeix si tenim aigua calenta i ‘restreguem’ alhora, però no si només ‘restreguem’... .”

En relació a la interpretació dels resultats

Una bona part de l’alumnat redueix la justificació a dir que “és perquè l’aigua és un bon dissolvent” sense més explicacions;

una altra part repeteix els resultats: “perquè l’aigua estava més calenta, té detergent, freguem...” sense interpretar-ho;

i d’altres fan referència a que “l’aigua atreu (o no) la brutícia; si hi posem detergent, aquest ajuda a que l’aigua atregui més la porqueria; fregar ajuda a que surtin les partícules de les taques”.

En aquest cas, són exemples d’inici de bones explicacions.