L’aigua dissol tot tipus de substàncies?

L’aigua dissol tot tipus de substàncies?

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Es pot experimentar barrejant aigua amb diferents materials: sal, sucre, sorra, sulfat de coure, farina, oli, alcohol, tinta, vinagre, etc. L’alumnat pot comprovar en quins casos s’obté una solució o bé una mescla heterogènia. 

Cliqueu sobre la Imatge per veure les fotos de l’experiment

Font: Esc. La Muntanya (Aiguafreda) I5

També es pot comprovar si a l’escalfar l’aigua es pot dissoldre més solut. 

En cada exemple serà important reflexionar sobre què ha passat, com saber si s’ha format una dissolució o no  (si la mescla és homogènia i transparent, si passa la llum a través de la solució…), i perquè ha passat. Poden dibuixar com s’imaginen la distribució de les partícules d’aigua i de solut, abans de fer la barreja i després. I finalment, classificar els materials en funció de la seva solubilitat.