La geosfera: estructura de la Terra

La geosfera: estructura de la Terra

Idees per treballar

Les idees bàsiques per treballar

Idees per revisar

Les idees habituals de l'alumnat per revisar

"Bones" preguntes

Possibles bones preguntes que ajudin a la construcció d'aquestes idees

Idees per treballar

La part més externa de la geosfera és l’escorça, la capa més prima i formada de roques, sediments i sòl. Sota l’escorça hi ha el mantell, una capa extensa i on les roques estan sotmeses a pressions i temperatures mot elevades, les quals en determinats llocs es troben en un estat semifos. Finalment, el nucli és la part més interna formada principalment per ferro.

Des de la seva formació, la Terra és un cos que es va refredant, però el seu nucli es manté calent. En disminuir la temperatura, els materials es solidifiquen i es distribueixen en funció de la seva densitat: els més densos (que contenen ferro i altres metalls) es situen més a prop del nucli, i els menys densos, a la superfície.

Idees per revisar
Lucinda Díaz. Escola Josep Maria de Sagarra. Cicle Inicial.
Lucinda Díaz. Escola Josep Maria de Sagarra. Cicle inicial.
Montserrat Roca. INS. Vilanova del Camí.1r ESO.

Normalment si es demana a l’alumnat que representin l’interior de la Terra ho fa amb capes concèntriques, intentant reproduir el que ha vist o recorda dels llibres de text, tot i que la quantitat, les dimensions i l’estat físic d’aquestes capes són molt variables i no es corresponen amb les mides i distribució reals. Els nens i les nenes poden dibuixar una escorça molt gruixuda, en relació al nucli que el fan molt petit, i també solen representar una gran part dels materials fosos. 

A vegades també situen una gran capa d’aigua, tot i que habitualment no pensen en l’aigua que hi ha a la geosfera.

"Bones preguntes" i activitats

Montserrat Roca. Ins. Vilanova del camí. 1r ESO.

Alba Montalban. IES l'Estatut (Rubí). Representació feta per alumnat de 2n d´ESO.

Què creus que hi trobaries si poguessis fer un forat que anés des de sota del pati de l’escola fins al centre de la Terra?

Si es planteja una pregunta oberta com aquesta, permet que expressin de manera no estereotipada el seu model inicial. Serà a partir d’aquest model que podrem incidir que revisin els seus errors i que el completin.​ a) Què hi podem trobar a sota de l'hort de l'nstitut? Quins materials? b) Com estan organitzats o ordenats? c) Imagina't que fas un forat amb una profunditat màxima. A quina profunditat màxima penses que podries arribar? Què penses que hi trobarem ara?.

Una activitat que pot ajudar a reflexionar sobre l’estructura de la Terra és lectura de l’àlbum il·lustrat de  BARNETT, M. (2014): En Jan i en Pep fan un forat. Barcelona. Joventut.

També caldrà portar a classe i observar diferents mostres de materials expulsats pels volcans.

En aquest article Badillo, E., Márquez, C., Couso, D., Martínez, N. (2018). Llegint un àlbum il·lustrat per expressar el model Terra. Guix 460, 32-37 es fa una reflexió sobre les idees que poden emergir del model Terra a partir de la lectura del conte. Cliqueu sobre la imatge per més informació. 

Com es van formar les capes de la Terra?

Una experiència interessant per visualitzar-ho està descrita a l’article: Pedrinaci, E. (1994). El proceso de diferenciación en capas de nuesro planeta. Construcción de un modelo sencillo. Alambique. Didactica de las Ciencias Experimentales, nº 1, 139-141. Cliqueu sobre la imatge per llegir-lo.

Els materials més densos suren més o menys?

Els nens i nenes omplen ous ‘kinder’ o pots petits amb diferents materials, els pesen per comprovar que tenen diferent massa tot i el mateix volum, i els posen a una cubeta plena d’aigua per observar que uns suren i d’altres s’enfonsen. Font: Escola Tànit. Santa Coloma de Gramanet.