La finalitat qualificadora de l’avaluació

Al final del procés d’aprenentatge d’uns determinats coneixements és important identificar-ne el nivell de qualitat assolit i tot allò que encara cal millorar per a quan tinguem necessitat d’utilitzar-los. Les persones necessitem reconèixer si ha valgut la pena tot l’esforç esmerçat i al mateix temps ser crítics amb nosaltres mateixos i reconèixer què és el que encara es pot aprendre. Consegüentment, aquesta avaluació també té una finalitat fonamentalment formativa i la pot dur a terme l’alumnat de manera que es contrasti amb la del docent. En tots els casos estudiats, la mitjana del nivell de coincidència és d’un 90%, sempre que s’hagin compartit els criteris d’avaluació.


Textos Instructius. Consensuem rúbrica. Escola La Roureda. Mercè Mas

A més, l’avaluació també pot tenir una finalitat acreditativa dels aprenentatges assolits en funció dels requeriments administratius fixats per la llei (que va canviant). Normalment, aquesta avaluació només cal fer-la a final de curs, cicle o etapa, i els resultats del conjunt del grup classe depenen en bona part de com s’hagi dut a terme l’avaluació reguladora. Hi ha moltes evidències que una bona avaluació-reguladora possibilita que molts més alumnes arribin a desenvolupar un nivell de competència acceptable.