Informes per les famílies (Tercer trimestre)

Informes per les famílies (Tercer trimestre)

Neus Sanmartí i Teresa Pigrau

Al final de curs és quan es demana als docents que qualifiquin els resultats dels aprenentatges fets, qualificació que passarà a formar part de l’expedient de cada alumne. La hipòtesi és que en tots els casos, les competències —i tots els sabers associats— seran millors que a l’inici de curs, tenint clar que els aprenents són diversos a l’inici i diversos també al final.

Per tant, en aquesta valoració és tan important fer constar el nivell final d’aprenentatges final com el grau de desenvolupament de la competència en relació amb l’inici.

Aquest informe ja no tindrà per objectiu prendre decisions per millorar; per tant, no és important promoure la participació de tots els implicats ni fer un resum exhaustiu de les característiques de cada alumne i de les seves potencialitats, excepte en el cas d’un de final d’etapa, en què aquesta informació pugui ajudar a decidir cap on orientar la següent.

Tot i ser conscients que la responsabilitat de la qualificació final és del docent, això no impedeix que també puguin intervenir-hi els mateixos alumnes i que, fins i tot, conjuntament, es puguin suggerir possibles activitats a fer durant el període de vacances. 

Cliqueu sobre la imatge de la dreta per accedir a les propostes de la Xarxa de CB.