Idees per construir (els materials i les seves propietats)

Idees per construir (els materials i les seves propietats)

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí.

 En tot material es poden observar i identificar dos grans tipus de propietats: 

Propietats generals

No permeten diferenciar una substància d’una altra. Unes, com la massa i el volum depenen de la quantitat de matèria. Per exemple, dues ampolles com les de la foto contenen el mateix material (aigua) però el seu volum i la seva massa són diferents. D’altres propietats generals no depenen de la quantitat de matèria com és el cas, per exemple, de la temperatura (calent o fred).

Propietats i fabricació

Els objectes els podem construir gràcies a les propietats característiques dels materials. Pensem, per exemple, en les propietats del material que ens permeten fabricar un ganivet de ferro i explicar perquè no fem ganivets de goma o de vidre.

Imatge: Victòria Carbó, Esc. Coves d’en Cimany, CI

Criteris de classificació

Els materials es classifiquen en funció de les seves propietats i podem agrupar-los segons determinats criteris (acolorits o incolors, conductors de l’electricitat o aïllants, etc.). Però sovint els límits de cada classe (duresa, acidesa...) no són fixos i, en canvi, s’ordenen en funció d’escales (escala de Mohs, escala de pH...).

Propietats característiques o específiques

Permeten diferenciar un material d’un altre, independentment de la quantitat. Cada substància pura les té diferents d’altres i la caracteritzen. Aquestes propietats es mantenen quan es trenquen, s’esmicolen, es barregen...: gust, color, olor, densitat, duresa, mal•leabilitat, permeabilitat, solubilitat, punt de fusió i d’ebullició, conductivitat del calor o elèctrica, transparència, reactivitat química, grau d’acidesa...

Visible i invisible

Hi ha materials que tenen massa i ocupen un volum, però que són invisibles. Els podem percebre i també identificar per algunes de les seves propietats característiques, com per la seva olor o perquè reaccionen amb d’altres. És el cas de l’aire i de molts gasos.

Continu i discontinu

Els objectes es poden comptar fàcilment (són discontinus), mentre que els materials els observem com un continu. L’objecte ‘gotes d’aigua’ s’observa discontínuament, mentre que el material aigua el veiem com un continu.

Propietats i accions

Les propietats dels materials es van conceptualitzant a partir de l’aplicació d’accions sobre ells: trencar, esmicolar, ratllar, vessar, transferir, bufar, aspirar, barrejar, escalfar, atreure amb un imant... Si costa de ratllar diem que és dur, si li podem donar forma sense que es trenqui diem que és mal·leable, si se’n va al fons de l’aigua d’un got és que és més dens que l’aigua, si es ‘trenca’ amb l’aigua és soluble i la mescla queda transparent, si ‘pica’ a la llegua és àcid...