Gèneres discursius orals

Gèneres discursius orals

L’avaluació de la competència oral  va molt més enllà de les exposicions. Comporta interactuar amb companys, conversar, comprendre què diuen altres…

És la base de qualsevol aprenentatge, de l’escriptura i de la lectura, però també d’altres camps del coneixement. Fa anys que en Jaume Jorba deia que no es pot aprendre la matemàtica sense aprendre a parlar-la, i era un mestre a promoure que els seus alumnes assolissin aquest objectiu.

Per tant, cal avaluar la competència en molts més espais que en el de les exposicions orals i en moltes més àrees que la de llengua, això sí, aplicant criteris consensuats tot reconeixent-ne les especificitats. De la mateixa manera que algunes regles de joc no són iguals quan s’explica oralment un conte o un itinerari, tampoc ho serà si el tema és del camp de les ciències, de l’art o de la matemàtica, però, si tots els docents som coherents i anem alhora, de ben segur que, de manera molt més eficaç i eficient, ajudarem el nostre alumnat a ser competents.