Expressió oral

Expressió oral

Neus Sanmartí
Procés d'elaboració de la rúbrica per avaluar una exposició oral
Passos previs

Per elaborar una B.O. per part de l'alumnat

Base d'orientació

Derivada del pas anterior.

De la B.O. a la rúbrica

Concreció dels dos nivells extrems (satisfactori i excel·lent).

Rúbrica

Concreció dels dos nivells extrems (satisfactori i excel·lent).

Recordem que avaluar és un procés que comporta:

a) Recollir dades.
b) Analitzar-les.
c) Prendre decisions.

En el cas de l’avaluació de la capacitat per exposar oralment alguna temàtica, necessitarem eines i estratègies que siguin útils per desenvolupar-la relacionades amb cada part del procés i, en algun moment, també per valorar-ne el grau d’assoliment.

La finalitat de disposar de dades és que, a partir d’elles, es pot reconèixer què ja es fa prou bé i en què cal millorar, i també són necessàries per comparar produccions inicials amb d’altres posteriors i comprovar quant s’ha avançat.

Recollir dades
Analitzar-les
Prendre decisions
La planificació

Convé començar per avaluar la planificació: que es fa, com es prepara, i també caldrà recollir-ne dades.

Recollir dades amb gravacions

Les dades més vàlides per avaluar una exposició oral són les que provenen de la seva gravació

Explicitar i compartir criteris d'avaluació

En què he de pensar per fer una bona exposició oral?.

Què em proposo per millorar?

A partir de l’anàlisi de les dades cal prendre decisions que possibilitin avançar.