Competència comunicativa (Primària i ESO)

Competència comunicativa (Primària i ESO)

Comprensió lectora

El gust per la lectura. Saber llegir (estratègies de comprensió). Llegir per aprendre. Rúbrica de comprensió lectora per a primària. Rúbrica de cicle mitjà a ESO.

Habilitats cognitivolingüístiques

Com comunicar?. Les preguntes que ens plantegem mobilitzen les habilitats cognitivo-lingüístiques (volem descriure, explicar, justificar o argumentar)

Expressió escrita

Bases d'orientació i rúbriques de diferents gèneres discursius i de l'expressió escrita en general.

Expressió oral

Procés per elaborar la rúbrica. Bases d'orientació i altres estratègies i instruments.