Expressió oral i escrita (cicle mitjà fins a ESO)

Com comunicar? Habilitats cognitivolingüístiques

Les preguntes que ens plantegem per a comunicar bé tenen al darrera les habilitats cognitivo-lingüístiques (volem descriure, explicar, justificar o argumentar)

Expressió escrita

Bases d'orientació i rúbriques de diferents gèneres discursius i de l'expressió escrita en general.

Expressió oral

Conferències o exposicions orals. Com avaluar-les?

Converses i posades en comú

Com estimular-les. Condicions necessàries.