Experiències de la competència comunicativa

Nens i nenes de 2 a 6 anys expliquen contes coneguts

Converses sobre lectura (2 a 4 anys). Com ho feu per llegir?. Experiència a primària de lectura compartida. 

L’aventura d’aprendre a escriure i la  correcció compartida

Experiència sobre la metacongició, una estratègia de comprensió lectora de 6 a 12 anys

Creació d’un poema sobre el cicle de l’aigua a partir d’una visualizació. 

Rutina aplicada a l’estudi dels volcans. Gaby Spano. 

Tallers per a practicar i i avaluar les estratègies de comprensió.