Exemples de planificació de l’acció

Exemples de planificació de l’acció

Com imagino que seré quan sigui gran?

Institut Antoni Maura. Palma (Mallorca). Formació: Neus Sanmartí. Imatge rebuda a través de Gabriela Spano. Aquesta activitat forma part d'un projecte de 1r d´ESO sobre Qui som jo?. 

Com fer una divisió?

Escola Heura, 4t. Teresa Calveras. Barcelona.

Els nens i nenes estan aprenent a dividir. En un moment del procés d’aprenentatge, la mestra els demana que en petits grups, escriguin tots els passos que creuen que han de tenir en compte al fer una divisió. Mentre ho escriuen, la mestra passa pels grups i els hi va plantejant dubtes quan percep que alguna acció no és idònia, per tal que la revisin si ho creuen necessari.