Exemples de planificació de l’acció

Com fer una divisió?

Escola Heura, 4t, Teresa Calveras, Barcelona

Els nens i nenes estan aprenent a dividir. En un moment del procés d’aprenentatge, la mestra els demana que en petits grups, escriguin tots els passos que creuen que han de tenir en compte al fer una divisió. Mentre ho escriuen, la mestra passa pels grups i els hi va plantejant dubtes quan percep que alguna acció no és idònia, per tal que la revisin si ho creuen necessari.

Com fer una definició?

Escola Coves d’En Cimany. 5è. Teresa Pigrau

Els alumnes han observat flors ben diverses (amb pètals i sense), les han descrit i dibuixat, i després, individualment, n’han escrit una primera definició. Després es comparen aquestes definicions inicials, es discuteix la seva qualitat i es consensua com hauria de ser:

  • Com comencem la definició? Uns alumnes comencen dient que és una part de la planta, altres és una planta, és un lloc, és una cosa…, o passen directament a “té…”
  • Quines són les parts importants que hauria de recollir la definició? Tendeixen a parlar de tot el que podria tenir, però no de les que són necessàries i suficients (estams i/o pistils).
  • Quina és la seva funció? (per a què li serveix a una planta tenir flors). Parlen de la reproducció, la pol·linització, la fecundació…, o que fan bonic, o bé no s’hi refereixen.

Posteriorment, entre tots s’elabora una “Base d’Orientació” que sigui útil per pensar què hauríem de fer sempre que volguéssim definir algun objecte, material, ésser viu… (no només una flor). En aquest cas, l’acord al que es va arribar va ser:

Base d’Orientació Definicions. Guida Al·lès.

I finalment, entre tots, s’elabora la definició de flor que considerem més adient:

Què és una flor?

Una flor és una part d’una planta que sempre té un pistil (òvuls) i/o estams (pol·len) i que serveix perquè la planta es pugui reproduir”.

Escola Pia de Sabadell. 2n de primària