Exemples d’autoavaluació

Les responsabilitats en el treball en equip

Escola Coves d’en Cimany, 5è, Teresa Pigrau, Barcelona

Cada alumne s’autoavalua com ha exercit el seu càrrec dins l’equip (l’exemple es refereix al càrrec de coordinador/a). Els companys també l’avaluen i poden comparar les dues avaluacions.  També inclouen un reflexió personal orientada a pensar en què millorar .


Autocorrecció d’una prova

IESM Juan Manuel Zafra, 1r ESO. Victòria Ibáñez i Marisa Domínguez, Barcelona

Cada alumne corregeix la prova que ha fet, indicant què creu que canviaria