Estructura dels materials i de la matèria

Estructura dels materials i de la matèria

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Tradicionalment s’ha definit la matèria com tot allò que té massa i volum, i un material com la matèria amb la que es construeixen objectes.

Quan observem un objecte a nivell ‘supra’ poden reconèixer si està fet d’un o més materials, si ens fixem a nivell ‘macro’ podríem comprovar si aquests materials estan fets d’una o més substàncies, i si ens l’imaginem a nivell ‘micro’ ens el podem representar format per partícules. Aquest nivell és imprescindible per explicar tant les seves propietats com els seus canvis. 

Materials, matèria, substàncies. Quina és la diferència?

Idees clau i exemples de bones preguntes i activitats.

Els materials es caracteritzen per les seves propietats i els utilitzem en funció d’elles

Idees clau i exemples de bones preguntes i activitats.

Els materials estan formats per partícules

Idees clau i exemples de bones preguntes i activitats.
Clic aquí

Els materials poden ser substàncies pures o mescles

Idees clau i exemples de bones preguntes i activitats.
Clic aquí

Resum d'idees clau

Idees clau i exemples de bones preguntes i activitats.

 

Aquets apartat es pot descarregar gratis en tres formats: