Estratègies per promoure l’autoregulació

La coavaluació entre iguals estimula l’ajuda mútua.  Quan un aprenent avalua a un company, de fet, reflexiona també sobre la seva pròpia producció. Requereix aprofundir en els valors associats a la cooperació, així com en l’empatia per saber-se posar en el lloc de l’altre i trobar les maneres de comunicar-li les propostes.

L’heteroavaluació que duu a terme una persona adulta, amb l’objectiu d’ajudar l’aprenent a entendre la causa dels seus errors per tal que els pugui regular, és a dir, corregir.

L’autoavaluació que duu a terme cada alumne, que de fet és l’objectiu final de la coavaluació o de l’heteroavaluació.

Clica aquí per veure un vídeo-resum d’aquest apartat