Estratègies i eines útils per avaluar l’expressió oral

Estratègies i eines útils per avaluar l’expressió oral

Recordem que avaluar és un procés que comporta:

a) Recollir dades.
b) Analitzar-les.
c) Prendre decisions.

En el cas de l’avaluació de la capacitat per exposar oralment alguna temàtica, necessitarem eines i estratègies que siguin útils per desenvolupar-la relacionades amb cada part del procés i, en algun moment, també per valorar-ne el grau d’assoliment.

La finalitat de disposar de dades és que, a partir d’elles, es pot reconèixer què ja es fa prou bé i en què cal millorar, i també són necessàries per comparar produccions inicials amb d’altres posteriors i comprovar quant s’ha avançat.

Recollir dades
Analitzar-les
La planificació

Convé començar per avaluar la planificació: que es fa, com es prepara, i també caldrà recollir-ne dades.

Recollir dades amb gravacions

Les dades més vàlides per avaluar una exposició oral són les que provenen de la seva gravació

Explicitar i compartir criteris d'avaluació

En què he de pensar per fer una bona exposició oral?. Base d’Orientació, mapa de pensament o rúbrica.

Què em proposo per millorar?

A partir de l’anàlisi de les dades cal prendre decisions que possibilitin avançar.