Estratègies de comprensió lectora

Estratègies de comprensió lectora

Guida Al·lès i Núria Vilà

La lectura no és un procés mecànic sinó una transferència d’informació, una interacció entre el coneixement que posseeix el lector i la informació nova que rep a través del text, en un procés de construcció activa en què el lector activa estratègies i mecanismes de descodificació per arribar al significat. En definitiva, són els camins o vies que utilitzem per a pensar mentre llegim o escoltem un text.

Presentació i modelatge de les estratègies
Metacognició

Els alumnes prenen consciència del diàleg interior amb el text abans, durant i després de la lectura. Quina representació mental se n’han fet i com ho han fet per arribar-hi.

Connectar amb esquemes previs

Amb quina experiència, record -lectura o pel·lícula- o idea puc connectar el que estic llegint?

Predir

De què tractarà? (No-ficció). Què passarà? (ficció)

Clarificar

Què significa? Ho entenc bé? Què podria fer per entendre-ho?

Visualitzar

Imaginar el que estic llegint (he llegit, llegiré) amb els cinc sentits (oïda, vista, olfacte, tacte, gust)

Inferir (Llegir entre línies)

Què vol dir quan....? Segur que vol dir que...? Què pretén l'autor?

Qüestionar

Plantejar preguntes al text de diferents nivells de complexitat (literals, inferencials o crítiques)

Determinar importància-Resumir

Quina és la idea o idees principals? Quin és el tema? Quina és la informació principal i quina la supèrflua?

Sintetitzar

Quines noves idees he construït tot combinant els nous aprenentatges amb el que ja sabia? Què m'ha quedat?

Aplicació a diferents situacions

Cliqueu aquí per llegir l’experiència de l’Escola Banús (Santa Coloma de Gramenet) amb els tallers de comprensió lectora a primària. 

Taller de comprensió lectora a partir d’una rutina de pensament amb una notícia: Abans pensava, ara penso… Experiència de Gabriela Spano amb alumnes de 4t de primària a l’escola Es Molinar de Palma de Mallorca.