Els éssers vius intercanvien matèria i energia i modifiquen el medi (funció de nutrició)

Els éssers vius intercanvien matèria i energia i modifiquen el medi (funció de nutrició)

Montse Cabello, Mariona Domènech, Anna Marbà, Teresa Pigrau i Neus Sanmartí.

Els éssers vius són sistemes oberts que per subsistir depenen de la matèria i energia que obtenen del medi, i que l’alteren al interactuar amb ell. Nodrir-se no es pot reduir a “alimentar-se” (menjar), ni a parlar només de l’aparell digestiu, ja que la idea important és l’obtenció i transformació dels materials i de l’energia. 

El concepte a construir és que part d’allò que agafem del medi -a més de menjars sòlids, cal pensar en gasos, aigua, partícules que hi ha a l’aire, etc.-, ha d’arribar a totes les cèl·lules (parts) del cos. Per tant caldrà treballar, per exemple en alguns animals, com aconseguir que l’aire (aparell respiratori) i els nutrients (aparell digestiu) hi arribin, procés que té lloc a través de la sang que es mou a través de l’aparell circulatori per tot el cos. Producte de les reaccions químiques que tenen lloc a les cèl.lules (parts molt petites) es generen residus (entre ells el diòxid de carboni), que han de fer el procés invers, és a dir, sortir de les cèl·lules, entrar al circulatori i sortir a l’exterior (en les aus i mamífers el diòxid de carboni ho farà a través dels pulmons i la resta de residus, a través de l’aparell excretor en forma d’orina). D’altres residus, sòlids, líquids i gasos, s’eliminen a través d’altres processos (femta, suor…). 

A més de la finalitat d’obtenir energia, els nutrients que hem ingerit també serveixen per “fer” cèl·lules (fer-ne de noves o reparar les que ja tenim) o bé s’emmagatzemen. Amb aquesta idea és fàcil imaginar perquè quan en períodes de creixement o quan una dona està embarassada es té més gana (s’estan fent noves cèl·lules i per tant es necessita més matèria), i també problemàtiques com l’obesitat.

Si ens fixem en el què entra del medi en un ésser viu, podem veure que hi ha dos grans grups: els que agafen “menjar” (aliments provinents d’altres éssers vius) i els que agafen substàncies que hi ha al medi i es fabriquen amb elles l’aliment (a través del procés que s’anomena fotosíntesi). És la primera i més important distinció entre animals i plantes. 

Els éssers vius que agafen nutrients del medi

Cliqueu sobre la imatge per accedir-hi

Els éssers vius que fabriquen els seus propis nutrients

Cliqueu sobre la imatge per accedir-hi

Els éssers vius deixen anar residus al medi

Cliqueu sobre la imatge per accedir-hi

Idees clau de la funció de nutrició

Cliqueu sobre la imatge per accedir-hi