Els alumnes comuniquen a les famílies la seva autoavaluació utilitzant el portafolis o carpeta d’aprenentatge

Els alumnes comuniquen a les famílies la seva autoavaluació utilitzant el portafolis o carpeta d’aprenentatge

Neus Sanmartí i Teresa Pigrau

Font: Ikastola Jakintza, Ordizia (Gipuzkoa).

En aquest exemple, la comunicació amb les famílies té lloc a partir d’una entrevista que es va realitzant al llarg del segon trimestre. En ella, són els aprenents els qui expliquen què han après fins aleshores i els aspectes que creuen que haurien de millorar. Tot el que valoren ho han de fonamentar en evidències, que mostren a partir del que han recollit a la seva carpeta d’aprenentatge o portafolis.

El portafolis, que els alumnes elaboren des de 1r de Primària, està organitzat en tres grans apartats:

  • Espai personal
  • Espai per als àmbits del currículum, que recull objectius, activitats clau i autoavaluacions, coavaluacions i heteroavaluacions. 
  • Espai per a la documentació addicional (personalitzada), on s’inclou tot allò que creuen que és rellevant per evidenciar el seu aprenentatge. 

 

El tutor o tutora es troba primer amb cada alumne, i conjuntament revisen tot el que han recollit, analitzant els progressos i els possibles obstacles que cal superar. També planifiquen com compartiran aquesta avaluació amb els familiars.

Posteriorment, es reuneixen amb ells i és l’alumne, mentre mostra els treballs recollits, que va explicitant la seva autoavaluació. La mestra i els familiars li fan preguntes per aclarir les valoracions i les seves propostes per avançar. Tots junts acorden en què posaran l’accent el proper trimestre. 

Les reflexions i els acords es posen per escrit i passen a formar part de l’expedient de l’alumne, de manera que es poden consultar sempre que sigui convenient.