Els alumnes comuniquen a les famílies la seva autoavaluació utilitzant criteris proposats per ells mateixos (exemple 2)

Els alumnes comuniquen a les famílies la seva autoavaluació utilitzant criteris proposats per ells mateixos (exemple 2)

Neus Sanmartí i Teresa Pigrau

Font: IE Sant Jordi (Navàs)

En aquest exemple els alumnes, des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO, s’autoavaluen a partir d’un procés que té lloc en diferents fases. En primer lloc, els docents acorden per a cada cicle una dinàmica diferent per elaborar els informes amb els alumnes.

1r CICLE DE PRIMÀRIA

2n CICLE DE PRIMÀRIA

La mestra es reuneix amb cada alumne i conversen oralment, analitzant els treballs fets en el trimestre. Les valoracions i propostes que fa el nen o nena les transcriu en funció dels apartats acordats per l’equip. 

UN EXEMPLE PARCIAL. 2N DE PRIMÀRIA

AUTOCONEIXEMENT PERSONAL

APRENENTATGES

3r CICLE DE PRIMÀRIA

A tercer cicle de primària, el procés és similar al del segon cicle, però la part en la que l’alumne expressa les seves reflexions en relació als seus aprenentatges és molt més àmplia. 

UN EXEMPLE PARCIAL DE 6è. 

AUTOCONEIXEMENT PERSONAL

APRENENTATGES

ESO – Reflexions de les famílies

Les famílies, quan reben aquests informes, escriuen les seves reflexions i aportacions. Un exemple de resposta de familiars:

TRANSCRIPCIÓ DE LA REFLEXIÓ  DE LES FAMÍLIES: 

HE LLEGIT L’INFORME REDACTAT PEL MEU FILL/A I M’AGRADARIA COMENTAR: 

Ell ha fet un bon treball d’autoavaluació: real, clar i sincer. Em tranquil·litza saber que ell sap com és, què transmet i com el veuen. Poder m’agradaria saber com vol ser, què vol transmetre i com li agradaria que el veiessin, i quines solucions podríem aplicar. Igualment, amb l’objectiu dels crèdits, ell sap on va més coix o li costa més aprendre els conceptes, però no diu o no sap quina pot ser la solució per poder millorar. Crec que és una gran iniciativa amb molt valor educatiu i informatiu. 

Com que els escrits han de ser de qualitat, els docents promouen que els propis alumnes facin la revisió  dins de l’horari destinat al treball específic en l’àmbit lingüístic, com a activitat d’aprenentatge de l’escriptura. 

En funció dels apartats acordats per l’equip de cicle, la mestra consensua amb la seva classe els criteris a valorar. Cada alumne marca la seva autoavaluació i escriu un comentari per respondre a les preguntes : “He après…” i “Per millorar puc…”. Al final de l’informe la mestra valora l’autoinforme de l’alumne.

UN EXEMPLE PARCIAL. 4t DE PRIMÀRIA

ESO – Autoavaluació alumnat

A l’ESO, els alumnes redacten la seva autoavaluació en funció de cada àmbit. Analitzen els projectes i altres activitats realitzades. En relació als objectius, valoren els seus aprenentatges i aspectes en els que els cal millorar. Finalment expliciten propostes per avançar. Els docents, a més de valorar el seu grau d’acord amb les reflexions de l’alumne,  inclouen un apartat amb mesures i suports que preveuen per al proper trimestre. 

UN EXEMPLE PARCIAL (1r ESO):

UN EXEMPLE PARCIAL (4t d´ESO)