Els alumnes comuniquen a les famílies la seva autoavaluació en el marc d’una unitat didàctica o projecte

Els alumnes comuniquen a les famílies la seva autoavaluació en el marc d’una unitat didàctica o projecte

Neus Sanmartí i Teresa Pigrau

Font: Diverses escoles de Santa Coloma de Gramenet

En aquest tipus d’informe, la comunicació amb les famílies té lloc al finalitzar un aprenentatge determinat (no necessàriament al final del trimestre) i, en conseqüència, tantes vegades com es consideri rellevant donar a conèixer els resultats de diferents camps del saber al llarg del curs. S’utilitza la rúbrica per compartir les valoracions amb les famílies.

En aquest cas, l’alumnat ha treballat el gènere narratiu, i finalment ha escrit un text d’aquesta tipologia. Mentre ha anat reconeixent les seves característiques, ha consensuat la rúbrica: els criteris de realització (només aquells per als quals s’hagi dedicat temps per a aprendre’ls) i els criteris de qualitat. El docent té com a referència la rúbrica acordada entre tot el claustre per avaluar la competència en expressió escrita, i en funció de l’edat, dels coneixements previs del grup i del que s’hagi treballat, acorden la que apliquen. 

Quan la utilitzen per a la seva autoavaluació, saben que el document arribarà a les famílies. En la rúbrica situen un senyal (X, √…) a la casella que creuen més adequada per reflectir els seus aprenentatges. També és útil perquè els familiars es representin en quins aspectes poden ajudar els nens o nenes.