Exemple de procés per elaborar i avaluar definicions

Exemple de procés per elaborar i avaluar definicions

Escola Coves d'En Cimany. 5è. Teresa Pigrau. Gràfic, Guida Al·lès.

Seguidament s’ofereix un exemple del procés seguit per elaborar una base d’orientació sobre  definicions després d’observar, dibuixar i descriure flors ben diverses. 

Quan comparem les definicions observem: 

  • Com comencem la definició? Uns alumnes comencen dient que és una part de la planta, altres és una planta, és un lloc, és una cosa…, o passen directament a “té…”
  • Quines són les parts importants que hauria de recollir la definició? Tendeixen a parlar de tot el que podria tenir, però no de les que són necessàries i suficients (estams i/o pistils).
  • Quina és la seva funció? (per a què li serveix a una planta tenir flors). Parlen de la reproducció, la pol·linització, la fecundació…, o que fan bonic, o bé no s’hi refereixen.

Posteriorment, entre tots s’elabora una “Base d’Orientació” que sigui útil per pensar què hauríem de fer sempre que volguéssim definir algun objecte, material, ésser viu… (no només una flor). En aquest cas, l’acord al que es va arribar va ser:

I finalment, entre tots, s’elabora la definició de flor que considerem més adient:

Què és una flor?

Una flor és una part d’una planta que sempre té un pistil (òvuls) i/o estams (pol·len) i que serveix perquè la planta es pugui reproduir”.