El sòl

Idees per treballar

Les idees bàsiques per treballar

Idees per revisar

Les idees habituals de l'alumnat per revisar

"Bones" preguntes

Possibles bones preguntes que ajudin a la construcció d'aquestes idees

Idees per treballar
Font: Escola Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)

El sòl està format per diferents components, que corresponen a tres fases: sòlida, líquida i gasosa. La fase sòlida està formada per partícules minerals i en menor quantitat per components orgànics. Els espais buits poden estar ocupats per la fase líquida o aigua del sòl i per la fase gasosa o atmosfera del sòl.

Estudiar el sòl des d’una perspectiva sistèmica ajudarà als nens i nenes a pensar en ell com un sistema en el qual hi interactuen molts factors, que fan que estigui en canvi i construcció constants, i que cal protegir ja que la seva degradació i/o contaminació pot tenir conseqüències desfavorables per a l’ecosistema.

Idees per revisar

Normalment, l’alumnat parla de “terra” per referir-se al sòl i serà important que es reconegui que aquest és molt més que “terra”, donat que aquesta només seria la part mineral del sòl.

Exemples de preguntes sobre el sòl
En relació a la seva estructura, per descriure els seus components i com es distribueixen:
En relació als canvis, per explicar-los:
En relació al control-regulació dels canvis, per interpretar-los en funció de les interaccions que es generen amb l’entorn:
Per saber-ne més:

Més informació, activitats i recursos per treballar el sòl.