Disseny d’unitats didàctiques (UD) competencials

Disseny d’unitats didàctiques (UD) competencials

Teresa Pigrau, Neus Sanmartí

Es parla d’Unitats Didàctiques per referir-nos a un conjunt d’activitats plantejades per aprendre els coneixements necessaris que possibiliten donar resposta a una pregunta o a un problema, comprendre una situació o fet i actuar. Es pot parlar també de “projecte”, d’ “Aprenentatge basat en problemes –o en projectes- (APB)”, o d’”Aprenentatge Servei (ApS)”.

El disseny de qualsevol procés d’ensenyament i aprenentatge comporta tenir en compte: